ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้ามาติดต่อเรื่องต่างๆ ได้ที่ www.fdevfree.com ตลอดทุกช่วงเวลา